Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί,

Με βάση τις παρακάτω ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ: α) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ (Φ.3/583/122484/Γ1_05- 09 –   2013) με θέμα: «Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014»& β) ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΑΙΠΘ (Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 & Φ 12/342/35602/Γ1/9-5-2005) με θέμα: «Εργασίες στο σπίτι». Σε σχέση με τις «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» των μαθητών και μαθητριών ας έχουμε υπόψη τα εξής:

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου