Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Την Δευτέρα 05/10/2015 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου. Θα προηγηθεί συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.  
Οι συμμετοχή σας και στις δυο δράσεις θεωρείται απαραίτητη.