Μαθηματικά Ε'

 2η ενότητα
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ.13 (Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό & άλλες περιπτώσεις) 
Κριτήριο αξιολόγησης στα δεκαδικά κλάσματα

 3η ενότητα

Κεφ. 14 Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10, 100, 1000  
Κεφ. 15 Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα 
Κεφ. 16 Κλασματικές μονάδες 
Κεφ. 17 Ισοδύναμα κλάσματα
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
Ισοδύναμα κλάσματα online ασκήσεις 1
Κεφ. 18 Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό 
            Μετατροπή  κλάσματος σε δεκαδικό   online ασκήσεις      μετατροπέας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 3η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΜΟΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ        Πράξεις κλασμάτων (άσκηση word) 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
Ταγκράμ (online παιχνίδι)
26. Εμβαδό τετραγώνου, ορθ. παραλληλογράμμου, ορθ. τριγώνου
27. Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί      1      2       Άσκηση (word)
      Παιχνίδι (ο εκατομμυριούχος)    (Ποδόσφαιρο)
      Μετατροπή καταχρηστικού κλάσματος σε μεικτό    Μετατροπή μείκτού σε καταχρηστικό 

5η ενότητα 
Μονάδες μέτρησης μήκους          Πυραμίδα του μέτρου       Μέτρηση μήκους (Εγκύκλιος) 
Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές 
Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα     Διαίρεση κλάσματος με ακέραιο 
Βάλε καλάθι και κάνε τη διαίρεση (διαδραστικό)       Κάνε τις διαιρέσεις (διαδραστικό) 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Κριτήριο στην 5η ενότητα

6η ενότητα
Διαιρέτες και πολλαπλάσια    Σημαδεύω τα πολλαπλάσια (διαδραστικό παιχνίδι)
Παχνίδι διαίρεσης (διαδραστικό)      Παιχνίδι διαίρεσης (διαδραστικό)
Κριτήρια διαιρετότητας (παρουσίαση)
Κριτήρια διαιρετότητας (κείμενο)
Προσθεση κι αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων   Πρόσθεση Διαδραστική άσκηση
Αφαίρεση Διαδραστική άσκηση   Πρόσθεση κι αφαίρεση Διαδραστική άσκηση

7η ενότητα

Είδη γωνιών 
Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
8η ενότητα

Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου