Γεωγραφία Στ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης.    (Παρουσίαση)     (βίντεο)
Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης.                 (από egpaid.blogspot)

Εργασία 1       Εργασία 2      Εργασία 3            (οι εργασίες είναι από το siegga. blogspot)
Μέρα και νύχτα       Εποχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της γης  (Παρουσίαση)
Γεωγραφικό πλάτος - μήκος  (σφαίρα)                 (επίπεδος χάρτης)
Ερωτήσεις σωστού - λάθους    (από 11ο Δ.Σ Ευόσμου)     Ζώνες ώρας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα και Νύχτα      Ελληνική Μυθολογία (Ήλιος Φαέθων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Η περιφορά της Γης - Οι Εποχές    (Παρουσίαση)        (Βίντεο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Το ηλιακό μας σύστημα     Βίντεο   Βίντεο 2    Προσομοίωση   από eduportal.gr)
Βάζω τους πλανήτες στη θέση τους (διαδραστικό)       Το εσωτερικό των πλανητών (από eduportal.gr)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ   
ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών       Η Γη πριν 100 εκατομμύρια χρόνια Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ 4: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
                                           Η Διολκός για 1500 χρόνια          Η διώρυγα του Σουέζ             
Βαθιές και άγριες θάλασσες  (διαδραστικό παιχνίδι)       Οι θάλασσες (διαδραστικό)
Ακτογραφικά στοιχεία του Κόσμου  (διαδραστικό)   Νησιωτικά συμπλέγματα στην Ελλάδα
Τα μεγαλύτερα νησιά του κόσμου    Τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Η ατμόσφαιρα          Η ατμόσφαιρα της γης        Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Οι κλιματικές ζώνες της Γης       Θερμικές ζώνες        Προσπτωση των ακτίνων του ήλιο στη Γη
                                                     Ετήσια θερμοκρασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Ζώνες βλάστησης        Ζώνες βλάστησης (Αγγελόπουλος Απόστολος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Το ανάγλυφο της Γης            Γεωμορφολογικά  στοιχεία     Το ανάγλυφο της γης (Αγγελόπουλος Α)
Η γέννηση της Σαντορίνης (βίντεο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
Οι μεγάλες οροσειρές, μεγάλες πεδιάδες     Παρουσίαση         Οροσειρές , πεδιάδες
Οροσειρές (εξαιρετικό βίντεο)   
Μεγάλες πεδιάδες (κουίζ)        Μεγάλες οροσειρές (κουίζ)
Οι μεγάλες οροσειρές , μεγάλες πεδιάδες (Αγγελόπουλος Αποστόλης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης (Αγγελόπουλος Α.)      Παρουσίαση   
Τα μεγαλύτερα ποτάμια (Διαδραστικό)  
Τα μεγαλύτερα ποτάμια (κουίζ)            Οι μεγαλύτερες Λίμνες  (κουίζ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο
Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων        Παρουσίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο
Φυσικές καταστροφές και οι συνέπειες τους στη ζωή των ανθρώπων (Αγγελόπουλος Απ.)
Το εσωτερικό της γης  (βίντεο animation)     Ηφαίστεια (οπτικοποίηση)
Πώς δημιουργούνται τα ηφαίστεια  (βίντεο)    Λιθοσφαιρικές πλάκες 

Φυσικοί κίνδυνοι και καταστροφές (SHIELD project)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης.

Επαναληπτικό (κεφ. 12-17)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη               Παρουσίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Γλώσσες και θρησκείες (Αγγελόπουλος)    Οι γλώσσες στον Κόσμο (διαδραστικό)
Οι θρησκείες στον Κόσμο (διαδραστικό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Η ζωή στην έρημο (Αγγελόπουλος)           Οι ομορφότερες οάσεις (παρουσίαση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
Η ζωή στις πολικές περιοχές (Αγγελόπουλος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
Η ζωή στα τροπικά δάση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  24
Η θέση της Ευρώπης         Χάρτες για εκτύπωση (e-geografia)   Ταυτότητα της Ευρώπης
Η θέση της Ευρώπης στον Κόσμο  (διαδραστικό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης
Χάρτης Ιβηρικής χερσ.         Χάρτης Σκανδιναβικής Χερσ.      Χάρτης Βαλκανικής Χερσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης      Παρουσίαση
Βρίσκω τα μεγαλύτερα ποτάμια και λίμνες της Ευρώπης (κουίζ)
Βρίσκω τις μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης (κουίζ)
Βρίσκω τα μεγαλύτερα βουνά της Ευρώπης (κουίζ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες            Παρουσίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
Η χλωρίδα και η πανίδα - Η βλάστηση της Ευρώπης         Παρουσίαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης         Παρουσίαση
Οι χώρες της Ευρώπης (διαδραστικό παιχνίδι)      Αντιστοίχιση κρατών - περιοχών (Εγκ. Παιδ)
Βρες τις χώρες (διαδραστικό)            Βρες τις πρωτεύουσες               Βρες τις σημαίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33
Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Παιχνίδια και κουίζ για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
Τα κράτη της Ασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
Οι κάτοικοι της Ασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
Η Θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
Τα Κράτη της Βόρειας Αμερικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου