Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΤΕΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σχολική ώρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
 ΓΛΩΣΣΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙ
ΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑ
ΤΙΚΑ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 Θ.Α
ΙΣΤΟΡΙΑ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
 Κ. ΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΙΚΗ
 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 ΤΠΕ
ΤΠΕ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΦΙΛΑΝΑΓΝ.
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε.ΖΩΝΗ 
 ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΑΓΓΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου